Halvera tiden ni lägger på era omlastningar

Ersätt pappret med Mymo Terminal och bli av med alla små avbrott i arbetsflödet

Boka Demo

Skaffa Mymo Terminal och effektivisera din verksamhet!

 • Minimera småstoppen i arbetsflödet när följande kan göras från trucken:
  • Tilldelning av uppdrag
  • Få tillgång till all information om uppdraget
  • Statusuppdatering (inklusive scanning)
  • Avvikelsehantering med bilder
  • Rapportering av extradebiteringar
  • Kontakt med kontor och kunder
  • Rapportera och hitta lagerplatser
  • Mottagarkvittens mot förare med "Sign on Glass"
  • M.m.
 • Automatisk statistik och fakturaunderlag
 • Direktkommunikation med transportörer, speditörer och andra kunder
Testa idag

För min del som ska styra allt på terminalen så har det blivit mycket bättre eftersom jag hela tiden kan se vad som händer och hur mycket trafik det är. Det underlättar mycket när det gäller min planering.

Alvaro Hole, Terminalchef

Man mår bättre när man kan göra sitt jobb med mindre stress nu när vi får mer tid med hjälp av systemet. Vi har haft några hektiska dagar som vi normalt sätt inte skulle klarat av utan Mymo Terminal.

Vladimir Petrovic, Terminalarbetare

Se filmen om NTEX AS implementation av Mymo Terminal

"Mymo Terminal ger oss en bättre möjlighet att växa vidare."

- Andreas Nikolic, VD, NTEX AS

Se en demo om hur det fungerar:

Mymo AB
Erik Dahlbergsgatan 11a
411 26 Gothenburg
Tel: +46 (0)31-788 35 50
contact@mymoaddons.com

© Mymo AddOns™ 2017 – Simplifies and automates